English version Русская версия
Новини   Про нас   Інфоцентр   Конкурси/Тендери   Партнери   FAQ   Лінки   Карта сайту  
Програмні конкурси і тендериАдміністративні конкурси і тендери


Архів новин

Веб-сайт Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД:

Проект Альянсу зі зменшення шкоди в Індії, Індонезії, Кенії, Китаї та Малайзії:

Регіональний центр техничної піддтримки
у Східній Європі та Центральній Азії (Україна, Київ):

База даних інформаційно-освітніх
матеріалів у сфері ВІЛ/СНІД:

Кодекс найкращих практик:


Назва проекту:
«Широкомасштабне впровадження ефективних стратегій профілактики ВІЛ серед уразливих груп у країнах Східної Європи»

Строки реалізації проекту:
cічень 2012 – грудень 2014

Країни:
Азербайджан, Вірменія, Беларусь, Грузія, Молдова, Росія, Україна

Бенефіціари:
Споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), особи, робітники комерційного сексу (РКС), чоловіки, які мають секс із чоловіками (ЧСЧ).


Короткий опис      Партнери      Завдання та основні заходи проекту   

Країни Східної Європи та Південного Кавказу – це спільноти, які розвиваються. Вони пов’язані одна з одною спільною історією, подібними процесами стосовно розвитку соціальної політики та інфраструктури, й епідемією ВІЛ/СНІДу, яка швидко розвивається, що пов’язано із розповсюдженістю небезпечних ін’єкцій наркотиків та незахищених сексуальних контактів. За останні два десятиліття міжнародна спільнота надала цим країнам значну фінансову та технічну підтримку, що дозволило урядам та громадянському суспільству в цих країнах отримати значний досвід у протидії епідемії ВІЛ-інфекції. Але у більшості випадків питання стійкості національної відповіді на епідемію ВІЛ залишається відкритим.
Основне завдання проекту полягає у зборі кращих національних та міжнародних прикладів роботи з найбільш уразливими до ВІЛ-інфекції спільнотами, та підсумовуванні їх в рамках комплексних Пакетів необхідних послуг, які будуть розроблені для кожної із уразливих груп (СІН, РКС, МСМ). Більше того, ці пакети будуть використовуватись, як інструмент для координації між урядом та організаціями громадянського суспільства для підвищення стійкості національної відповіді на епідемію. Пакет буде стосуватись як профілактичних і медичних послуг, так і психосоціальної допомоги та підтримки, яка необхідна для забезпечення своєчасного доступу до послуг в сфері профілактики, лікування та догляду.
Пакет послуг буде розроблено партнерами проекту (див. список партнерів нижче) за участю ключових національних та міжнародних організацій, що працюють з уразливими до ВІЛ групами. На основі пакету буде проведено оцінку існуючих в країнах послуг та їх доступність для уразливих груп. Використовуючи результати оцінки та за технічної підтримки, яка надається в рамках проекту, організації уразливих спільнот зможуть розширити свої можливості в рамках адвокаційної діяльності, щоб підвищити доступність, якість та стійкість послуг для уразливих до ВІЛ груп населення (СІН, ЧСЧ, РКС). Крім проведення оцінки та розробки Пакету послуг, в рамках проекту проводяться регіональні та національні зустрічі для координації дій учасників проекту та їх партнерів на рівні країн і регіону в цілому, також щорічні Регіональні школи з адвокації для співробітників організацій та активістів уразливих спільнот.

Стратегічне управління проектом здійснюється Координаційною групою проекту, до складу якої входять представники всіх організацій партнерів. Інша структура - Група радників проекту – забезпечує координацію між проектом та іншими ключовими зацікавленими сторонами як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Загальний бюджет проекту складає близько 1 250 000 євро, 998 600 з яких надано Європейським Союзом, і 253 770 євро є внеском Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні».


Список партнерів в рамках проекту:

- НУО «Ми за громадянську рівність», Вірменія;
- НУО «Гендер і розвиток», Азербайджан;
- Республіканська молодіжна асоціація «Встреча», Беларусь;
- Громадська асоціація «Позитивное движение», Беларусь;
- Грузинська Мережа Зменшення Шкоди, Грузія;
- Центр інформації і консультування «Танадгома», Грузія;
- Некомерційне Партнерство «ЕСВЕРО», Росія;
- Фонд Сороса - Молдова, Республіка Молдова (асоційований партнер).


Завдання та основні заходи проекту

Завдання 1

Підвищити рівень розуміння та впровадження в практичну діяльність комплексних профілактичних втручань щодо ВІЛ для уразливих груп, що ґрунтуються на науково доказовій базі.

В рамках цього завдання будуть проведені наступні заходи:
• Збір інформації про кращі практики протидії епідемії ВІЛ в країнах і на міжнародному рівні, та на основі цього підготовка робочих версій «Стандартів надання послуг» («Пакет послуг»), призначених для подальшого обговорення та адаптації на рівні країн.
• Проведення в країні оцінки наявності, якості, стійкості і доступності для уразливих груп населення послуг, включених до Пакету послуг, і розміщення результатів оцінки в інтерактивну електронну базу даних (Географічна база даних / Geographical Information Database, GIS).
• Організація на національному рівні дискусій про план дій для забезпечення доступності необхідних послуг для уразливих груп.


Завдання 2

Сприяти формуванню консенсусу серед організацій громадянського суспільства та з широким колом зацікавлених сторін в країнах Східної Європи і Південного Кавказу стосовно необхідного для кожної країни набору базових послуг для уразливих спільнот, які є важливими з точки зору протидії епідемії ВІЛ-інфекції.

В рамках цього завдання будуть проведені наступні заходи:
• Проведення на національному рівні зустрічей для представлення результатів оцінки доступності послуг для уразливих груп, в результаті яких розробляються плани технічної підтримки для організації з кожної країни.
• Регіональні зустрічі та інші заходи, мета яких полягає в обміні досвідом між країнами та просування Пакетів послуг для уразливих груп, як основи для планування і реалізації заходів у відповідь на епідемію.


Завдання 3

Налагодити систематичне надання технічної підтримки, необхідної для впровадження комплексних втручань по профілактиці ВІЛ, догляду та підтримці, на національному рівні.

В рамках цього завдання будуть проведені наступні заходи:

• Надання технічної допомоги ключовим організаціям, що працюють для забезпечення уразливим групам доступу до необхідних послуг.
• Підтримка організацій партнерів в рамках проекту для підвищення їх потенціалу в сфері надання технічної підтримки національним ВІЛ-сервісним організаціям і організаціям уразливих спільнот на рівні країни, включаючи такі питання, як розробка необхідних політик і процедур, що регулюють процес надання технічної підтримки, починаючи від оцінки потреб у технічній підтримці, і закінчуючи оцінкою її ефективності.
Для цього будуть проводитись регіональні тренінги, постійне оновлення інформації про потреби в технічній підтримці, наданні технічної підтримки, та он-лайн тренінг і менторинг.


Завдання 4

Розробити і реалізувати серію адвокаційних дій, спрямованих на розвиток співробітництва між громадськими та державними організаціями для впровадження Пакету послуг у відповідь на епідемію ВІЛ в уразливих спільнотах.

Планування і реалізація адвокаційних дій проводиться у тісному співробітництві з двохсторонніми і міжнародними організаціями, академічними структурами й організаціями спільнот.

Адвокаційні заходи можуть включати в себе наступне:
• Аналіз і покращення законодавства, що регулює надання допомоги і підтримки для уразливих до ВІЛ груп населення.
• Покращення соціального середовища, в якому відбувається надання послуг, і розвиток співробітництва з місцевими органами управління та організаціями громадянського суспільства.
• Робота зі ЗМІ.

Також будуть проводитись щорічні школи по адвокації, адвокаційні заходи на рівні країн для просування Пакетів послуг (8 грантів для національних організацій), он-лайн підтримка для лідерів уразливих спільнот, включаючи консультування з питань законодавства.