English version Русская версия
Новини   Про нас   Інфоцентр   Конкурси/Тендери   Партнери   FAQ   Лінки   Карта сайту  
Програмні конкурси і тендериАдміністративні конкурси і тендери


Архів новин

Веб-сайт Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД:

Проект Альянсу зі зменшення шкоди в Індії, Індонезії, Кенії, Китаї та Малайзії:

Регіональний центр техничної піддтримки
у Східній Європі та Центральній Азії (Україна, Київ):

База даних інформаційно-освітніх
матеріалів у сфері ВІЛ/СНІД:

Кодекс найкращих практик:

 

Назва проекту

Розширення доступу до медикаментозного підтримуючого лікування (МПЛ) в Україні

Термін реалізації проекту

5 років

Правова основа

Проект реалізується в рамках партнерства з Єльським університетом, США та Українським інститутом політики щодо громадського здоров’я, Україна

Донор

Національний інститут з проблем споживання наркотиків (NIDA), Національний інститут охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення, США

Загальна мета проекту

Виявлення бар'єрів на шляху розширення МПЛ, впровадження науково обґрунтованих втручань з метою розширення МПЛ, а також введення інноваційної форми MПЛ за допомогою налтрексону, який буде інтегровано в установи служби СНІДу.

Основні цілі та завдання

По-перше, в рамках проекту пропонується розширення МПЛ та створення регіонального потенціалу двома різними способами. На додаток до визначення, на рівні пацієнтів та на рівні організацій, сприятливих факторів та бар'єрів для МПЛ, команда проекту проведе навчання для українських фахівців у реалізації науково обґрунтованого і стійкого втручання за моделлю «Мережа удосконалення лікування залежностей» (NIATx) швидкого змінного циклу, розширення програм МПЛ шляхом підвищення набору та утримання пацієнтів у таких програмах. Команда проекту буде оцінювати вплив NIATx на програму МПЛ по всій Україні, використовуючи до- та після-тестове дослідження задля оцінки програмних змін, що сприяють підвищенню набору та утримання пацієнтів у програмах МПЛ.

По-друге, командою проекту буде створена нова модель надання медичної допомоги шляхом інтеграції налтрексону пролонгованої дії в установи служби СНІДу задля розширення доступу до МПЛ серед ВІЛ-позитивних СІН. Налтрексон пролонгованої дії – новий та безпечний ненаркотичний препарат для МПЛ, що видається лише раз на місяць, не потребує постановки на диспансерний облік та видачі лише у ліцензованих центрах. Використовуючи експериментальне дослідження, команда проекту буде спостерігати як за ВІЛ-інфекцією (звернення за лікуванням та утримання пацієнтів при лікуванні ВІЛ-інфекції, ініціювання та прихильність до антиретровірусної терапії), так і за наркотичною залежністю (час до опіоїдного рецидиву, відсоток днів без вживання опіоїдів, утримання на налтрексоні пролонгованої дії) у когорті ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотиків.

Дослідження та план розповсюдження, що співпадає з цілями ПЕРФАР, розширює стратегії з лікування і профілактики, зміцнює партнерські відносини з урядом. В рамках проекту будуть проведені зустрічі зацікавлених сторін (наприклад, Альянс-Україна, директори наркологічних клінік та центрів СНІДу, Міністерство охорони здоров'я, CDC, USAID, ВООЗ, UNODC, Глобальний Фонд, Фонд Клінтона, НУО і т.д.) для полегшення реалізації проекту з використанням налтрексону пролонгованої дії. Впроваджуючи науково обґрунтовані стратегії і нові доступні препарати, що  можуть сформувати нові горизонти в профілактиці і лікуванні ВІЛ, цей проект також допоможе розбудувати місцевий потенціал та отримати досвід в цих інноваційних областях. Українські програми з ВІЛ/СНІДу також стануть краще інтегровані та приведені у відповідність з більш широкими глобальними цілями в галузі охорони здоров'я задля лікування декількох суміжних і пересічних медичних і психіатричних супутніх захворювань. З метою розбудови місцевого потенціалу та покращення залучення до МПЛ та утримання, проект пропонує три мети:

1. Провести нормативне дослідження для визначення на рівні пацієнтів та на рівні організацій позитивних сторін та бар’єрів на шляху до залучення до програм та утримання пацієнтів в програмах МПЛ в Україні з метою створення більш досконалих і стійких моделей МПЛ, які включали б замісну терапію метадоном (МЗТ), а також нове доступне лікування налтрексоном пролонгованої дії, яке може бути інтегроване в установи служби СНІДу.

2. Провести навчання для українських фахівців з використання моделі NIATx, створити змінні команди NIATx, а потім провести квазі-експериментальні дослідження, використовуючи аналіз даних із залучення та утримання пацієнтів, залежних від опіоїдів, у МЗТ до і після реалізації NIATx швидкого змінного циклу.

3. Розробити нову модель надання медичної допомоги, з використанням налтрексону пролонгованої дії, для розширення доступу до МПЛ шляхом впровадження налтрексону безпосередньо в установах служби СНІДу. Використовуючи експериментальне дослідження, ми будемо спостерігати за ВІЛ-інфекцією (звернення за лікуванням та утримання пацієнтів при лікуванні ВІЛ-інфекції, ініціювання та прихильність до антиретровірусної терапії) так і за наркотичною залежністю (час до опіоїдного рецидиву, відсоток днів без вживання опіоїдів, утримання на налтрексоні пролонгованої дії) у ВІЛ-інфікованих пацієнтів міста Києва.

Установи-учасники:
Медичний департамент Йєльського університету (США)
Український інститут політики щодо громадського здоров'я
Київська міська клінічна лікарня № 5
Київська міська клінічна наркологічна лікарня "Соціотерапія"

Стратегічні організації-партнери:
Міністерство охорони здоров'я України
Український Центр по контролю за соціально-небезпечними хворобами
Всесвітня організація охорони здоров'я
Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC), США
Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC)

Результати проекту
   Первинні результати

  1. Показник кількості нових клієнтів у програмі  МЗТ. Показник буде розраховуватись як кількість клієнтів, що розпочали МЗТ протягом одного місяця у кожному з десяти сайтів. Дані також будуть збиратись щодо місячної спроможності сайтів (загальна кількість та кількість вільних місць у програмі).
  2. Показник вибуття з програм МЗТ.  Показник вибуття протилежний показнику утримання у програмі.  Показник буде визначатись як кількість клієнтів програм МЗТ (ті хто отримав хоча б одну дозу метадону), що залишили програму МЗТ протягом місяця.

Вторинні результати

  1. Час очікування першого візиту. Час очікування першого візиту вимірюватиметься як час від моменту першої комунікації з клієнтом до часу першого візиту до програми. Більшість програм МЗТ  не збирають дані щодо цього показника у зв’язку з відмінностями у вимогах самих програм, але одним з завдань цього проекту є впровадження протоколів, що включають  цей показник, як один із засобів моніторингу ефективності програми.
  2. Час очікування початку МЗТ. Час очікування початку МЗТ буде вимірюватись як час від першого візиту до програми до моменту початку МЗТ.
  3. Дозування та графік програм МЗТ. Дозування та графік програм МЗТ буде вимірюватись як призначена доза МЗТ протягом певного періоду (наприклад: 100 мг метадону щодня).  Наразі, доза у програмі МЗТ звітується як середня доза на сайті, і  ми маємо на меті змінити звітність таким чином, щоб вона включала інформацію про дозу МЗТ  у момент вибуття з програми, а також  інформацію про динаміку доз МЗТ після початку програми.  Дозування МЗТ вважається однією з важливих змінних, що визначає показники утримання у програмах догляду та, зокрема, у програмі МЗТ.

Результати, пов’язані з ВІЛ- статусом: Показник утримання  у програмі догляду ВІЛ-позитивних людей, що є основним результатом, пов’язаним з ВІЛ-статусом,  буде визначатись за допомогою 2х досліджень кількості клітин CD4, одне дослідження раз на півроку, протягом 12 місяців спостереження. Дві бінарні змінні, одна для кожного шестимісячного періоду , будуть створені для демонстрації проходження дослідження кількості клітин CD4.

Результати, пов’язані з лікуванням наркотичної залежності: Показник утримання у програмі  впровадження налтрексону пролонгованої дії, наш основний показник, пов'язаний з лікуванням наркотичної залежності, буде визначатись як кількість місяців на лікуванні.


Презентації Проекту

Керівництво з планування вдосконалення процесів
Матеріали зустрічі (20 жовтня 2014 року)
Розширення доступу до медикаментозного підтримувального лікування (ExMAT)    
Розширення доступу до медикаментозного підтримувального лікування в Україні    
Стратегія реалізації проекту    
Політика щодо фінансового конфлікту інтересів    
Бар’єри доступу до ОЗТ    
Подальше визначення потреб у впровадженні програми ОЗТ    
Розширення доступу до ЗТ    
Vivitrol    
Карта ЗПТ України


Контактна особа:
Сергій Філіппович,  співдослідник: координація з операційних питань.

Email: filippovych@aidsalliance.org.ua